Hemförsäkring och Brf-tillägg

Det är av stor vikt att du skyddar dig själv och din egendom med en hemförsäkring. I föreningens fastighetsförsäkring med Folksam, som täcker föreningens kostnader, ingår också ett kollektivt bostadsrättstillägg. Medlem som tar föreningens försäkring i anspråk betalar aktuell självrisk. Den svarar inte föreningen för. Du väljer själv om du vill teckna Brf-tillägget i din egen hemförsäkring också och bör gå igenom och jämföra villkor, självrisk och premie.

Kontakta Folksam: https://www.folksam.se/kundservice

Läs mer här: https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/darfor-ar-det-viktigt-med-ett-bostadsrattstillagg