Miljörum och sopkassuner

Utanför fastigheten på Siloplatsen och vid Magasinsgången finns två typer av sop-kassuner. En för restavfall och en för matavfall. Coop Kvarnholmen delar ut matåtervinningspåsar gratis. I miljörummet till vänster om entrén finns sopsortering för papper, glas, plast mm. Det är inte tillåtet att lämna annat material än det som finns tydligt uppmärkt för varje återvinningskärl. Grovsopor, dvs allt annat än det som finns utmärkt, ansvarar du själv för att lämna på rätt ställe. Tex på Nacka kommuns kretsloppscentraler som bl. a. finns som mobil version och också besöker Kvarnholmen med regelbunden frekvens. Detaljer och tidtabell: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler/