Hushållsel

Hushållsel hanteras av Nacka energi, vänligen använd länkarna nedan vid in- och utflyttning. 

Bostadsrättsinnehavarna betalar, genom abonnemang, driftskostnaden för hushållsel separat. 

Anmäl inflyttning: https://www.nackaenergi.se/kundservice/flytta-in

Anmäl utflyttning: https://www.nackaenergi.se/kundservice/flytta-ut