Mäklare och köpare

Ekonomisk och teknisk förvaltning

Från och med 2024-01-01 är JM AB föreningens ekonomiska förvaltare och Sveriges fastighetsförvaltare teknisk förvaltare kan kontaktas här:

Ekonomiska förvaltaren: heter JM@Home AB Telefon: 020-731731 (mån-fre 07.00-16.00) E-post: kundservice@jm.se alternativt Kundportal: http://portal.jmathome.se
De ska kontaktas för felanmälningar (se separat flik) samt t ex ärenden angående överlåtelser, panter, ansökningar om andrahandsuthyrning, fakturor, garageadministration, mm.

Tekniska förvaltaren: heter Sveriges Fastighetsförvaltning, för felanmälan och underhåll, nås på 020-121 006, https://www.s-ab.se/ samt enligt information vid entrén och anslagstavlan.
De ska kontaktas för felanmälningar

Post: Brf Silouette

c/o JM@Home, 169 82 Stockholm


Om föreningen

Brf Silouette är en äkta bostadsrättsförening och registrerades hos Bolagsverket 2013. Totalentreprenadskontrakt tecknades med Peab Bostad AB 2015-03-03. Peab Bostad AB hade byggherreansvar under entreprenadtiden. Avräkningsdag skedde 2018-12-31. Första inflyttningarna var under 2018.


·         Föreningens organisations nummer:      769627-2298

·         Fastighetsbeteckning:                                Sicklaön 38:13

·         Tomtens areal, ca:                                      2 008 m2

·         Bostadsarea (BOA), ca:                              9 668 m2

·         Antal lägenheter:                                        130 st

·         Antal garageplatser:                                   111 st


Föreningen har en gemensamhetsanläggning (”GA”) tillsammans med vår grann-brf som vi delar Stockholm Lighthouse med och är också delägare i Nya Kvarnens Samfällighet.

Stadgar, ekonomisk plan, årsredovisningar och ordningsregler

Finns tillgängliga under fliken ”Styrelsen”

Länk till senaste årsredovisning: arsredovisning_brf_silouette_220101-221231.pdf (smartbrf.se)

Årsavgift (betalas månadsvis i förskott)

Kan bl a betalas med autogiro eller e-faktura. I månadsavgiften ingår bl a vatten, värme och Telia 3 Play. 

Hushållsel

Bostadsrättsinnehavarna betalar, genom abonnemang, driftskostnaden för hushållsel separat. 

Anmäl inflyttning: https://www.nackaenergi.se/kundservice/flytta-in

Anmäl utflyttning: https://www.nackaenergi.se/kundservice/flytta-ut

Telia 3 Play

Inkluderar Telia bredband 100/100 samt TV grundutbud Lagom. TV-box och router tillhör lägenheten och ska därmed lämnas kvar vid flytt, vilket mäklare/köpare bör stämma av det med säljare då föreningen inte har några att erbjuda.

Varmvatten

Föreningen har s.k. IMD (Individuell Mätning och Distribution) för varmvatten.
Medlemmar får betala 125 kr/m3 inkl. moms per lägenhet. Faktureras per månad, tillsammans med månadsavgiften, i efterhand.

Gemensamma lokaler

Föreningens medlemmar har tillgång till/möjlighet att boka gemensamma lokaler som är en del av en GA: relax, lounge, samlingslokal samt en övernattningslägenhet. Därutöver finns det gemensamma cykel-, barnvagns- och rullstolsförråd.

Förråd

Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. Mäklare/köpare bör stämma av med säljare vart förrådet finns och tillgång till det.

Garage

Föreningen har 111 garageplatser vilka kan hyras av medlemmar i mån av tillgänglighet. Garaget, inkl ev kö, administreras av föreningens ekonomiska förvaltare. I närheten på Kvarnholmen finns också Spisbrödsgaraget: http://parkman.nu/bli-kund/hitta-parkering/parkering-spisbrodsfabriken-kvarnholmsvagen-80-nacka/

Brf-tilläggsförsäkring

Ingår i föreningens försäkring med Folksam.

Avgiftshöjningar

Styrelsen har inga planerade avgiftshöjningar tillsvidare, senaste höjningen var 2023 januari.

Planerade större renoveringar och reparationer

Inga planerade i nuläget (2023-08-23) 

Mer information om föreningen och huset:

När ditt medlemskap i föreningen beviljats kan du registrera dig och få log-in till hela hemsidan för att få tillgång till all information om föreningen och huset som finns tillgänglig för medlemmar.

Andrahandsuthyrning:

Då boendemiljö, grannsämja och värdeutveckling gynnas positivt av att föreningen och huset bebos av engagerade permanentboende medlemmar i första hand har föreningen generellt en restriktiv inställning till andrahandsuthyrning utöver rådande lagstiftning och praxis etablerad av hyresnämnden.

Mäklarkontakt och ansökan om medlemskap:

Mäklarservice: JM@Home AB Telefon: 020-731731 (mån-fre 07.00-16.00) E-post: kundservice@jm.se

Vår ekonomiska förvaltare tillhandahåller mäklarbild vid förfrågan, kan besvara frågor om tex köstatus för garageplatser och dit ska också medlemskapsansökningar skickas:

Brf Silouette
 c/o JM@Home, 169 82 Stockholm  

Vi behandlar ansökningar om medlemskap som gjorts på föreningens blankett, vilken kan laddas ner här, delvis baserat på en försäkran om att bosätta sig permanent och att folkbokföra sig på lägenheten.

Med reservation för ev ändringar av och fel i ovanstående information.