Skyddsrum


 Skyddsrum ska ge skydd till människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.  

https://www.msb.se/skyddsrum