Ordningsregler

För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00 – 06.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. Detta gäller även maskiner av olika slag som t ex borrmaskin. När dessa brukas skall fönster och balkongdörrar vara stängda.

Generellt med störningar ifrån grannar är det mest effektiva sättet att komma till rätta med det är att upplysa grannen om det på ett vänligt sätt. De allra flesta vill inte störa, de är bara lite obetänksamma och inte medvetna om att dom eventuellt stört en granne och reagerar konstruktivt och positivt av ett vänligt samtal om saken. Det funkar ofta mycket bättre än att höra ifrån styrelsen att någon granne har anmält dem. Om problem med eventuella störning fortsätter trots att kontakt med granne tagits, går det bra att kontakta styrelsen med detaljer: vi vill då veta 1) vem/vilken lägenhet har du uppfattat störa dig 2) beskriv störningen 3) tid och datum för störning 4) tid och datum för när du har kontaktat den du upplevt har orsakat störningen 5) vad blev resultatet?

Det bör dock tilläggas att om man väljer att bo i ett (stort) flerfamiljshus så får man räkna med att grannar hörs och märks till viss del. Det är därav viktigt att vara både tolerant och hänsynsfull då vi har många olika viljor och vyer om vad som är ok och inte. 

Bifogat är föreningens ordningsregler och ett tillägg angående grillning på balkonger.

Se också fliken ”Relax, föreningslokal och övernattningslokal” om vad som gäller bokning och användning av de lokalerna.

 

Ordningsregler