Kameraövervakning

Kamerapolicy

Syftet med kameraövervakningen

Föreningens kameror är placerade i byggnaden i övervakningssyfte för att förhindra och utreda vålds- och lagbrott inklusive stöld av såväl föreningens som de boendes egendom samt skadegörelse och grova brott mot föreningen ordningsregler.

 Information om kameraövervakningen

Föreningen har placerat ut skyltar och information på väl synliga ställen i anslutning till varje kameraövervakat område, som informerar om att kameraövervakning utförs.

 Inspelat material

Inspelningarna lagras på skyddade anslutna lagringsenheter där materialet sparas i 30 dagar. Efter denna tid raderas materialet automatiskt. Inspelat material granskas endast när ett lag- eller regelbrott misstänks och utreds, eller under tekniskt arbete när kamerasystemets funktionalitet behöver verifieras eller optimeras. Det sker ingen tillkommande ytterligare lagring av personuppgifter tillsammans med inspelat bildmaterial. Inspelat material kan i förekommande fall stämmas av mot låssystemets inloggningsuppgifter för att såväl säkerställa som eliminera misstanke om viss individs närvaro vid plats och tid för brott. Utlämning av inspelat material sker till Polismyndigheten och endast på myndighetens begäran om brott misstänks och detta anmälts till Polismyndigheten. Utlämnat material får ej kopieras, spridas eller sparas.

Åtkomst till kameraövervakningen

Endast av styrelsen beslutade personer inom styrelsen och extern avtalad säkerhetsleverantör har tillgång till de olika kamerasystemen, mjukvaror, bilder och inspelat material. 

Villkor för kameraövervakningen

Föreningen reviderar periodvis villkoren för kameraövervakningen och utvärderar om övervakningen i aktuell form fortfarande är relevant. Föreningen refererar till Artikel 6 om Intresseavvägning i Dataskyddsförordningen som grund för övervakningen. Föreningen kan anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten vid misstanke om obehörigt utnyttjande av kameraövervakning. 

Styrelsen Brf Silouette februari 2021