​Bakgrunden för IMD

Styrelsen mottog en del frågor under perioden då vi installerade mätarna för tappvarmvatten och med denna information hoppas vi kunna klargöra lite mer vad som ligger till grund för beslutet och hur det ser ut framgent.

De senaste åren har varit turbulenta vilket har lett till ökade kostnader världen över och det märks också vid driften av vår fastighet

För att klara våra nuvarande kostnader och de stundande höjningarna så var budgetförslaget från vår förvaltare att under denna period höja avgifterna mellan 20–25%.

Detta var något vi motsatte oss då vi ansåg att vi kunde sänka de flesta kostnaderna vi hade. Vi införde dock en blygsam höjning om 5% för att ha ett säkerhetsnät.

Det som konkret hände:

  • Nytt avtal med Telia förhandlades, vilket reducerade kostnaderna årligen med cirka 250 000 kronor.
  • Förvaltaren fick ej genomföra arbeten utan styrelsen godkännande.
  • Fasadbelysning som stod på 24 timmar om dygnet blev tidsinställt.
  • Avgift för bastun infördes.
  • Flertalet avtal sågs över och antingen avskaffades eller korrigerades.

Trots detta föreslog den ekonomiska förvaltningen en höjning om 3%.

Sedan några år tillbaka har det talats om att individuell mätning och debitering av tappvarmvatten skall implementeras i flerbostadshus. Sedan den 1 juni 2022 blev den en realitet och kravet på att samtliga nyproduktioner av flerbostadshus ska ha IMD.

Utöver detta kommer det krav på energi klassningar av hus och att bostadsrättföreningar behöver tillse att huset har en viss nivå.

Genom ett införande av IMD hoppas vi kunna få en bättre energi klassning av fastigheten vilket leder till gröna lån (oftast en sänkning på 0,10% för bolåneräntan). Trots att vi jagat våra kostnader och en fortsatt höjning av avgiften ändå föreslogs, var vår analys att ett införande av IMD var bättre. Vi reducerar kostnaderna för föreningen och vi schablon höjer inte avgifterna för medlemmarna, utan det ger oss medlemmar möjlighet att påverka vår egen boendekostnad.

Givetvis kommer vi titta på budgetutfallet för 2024 och korrigera avgiften om ekonomin tillåter.

Vi använder också väldigt mycket mera vatten i fastigheten än genomsnittet och vi räknar med att förbrukningen kommer att minska i och med införandet av IMD. Även där blir det en besparing för oss medlemmar. I dagsläget ligger priset för varmvatten mellan 70–100 kronor per kubik (1000 liter). Notera att tappvarmvatten oftast är från kranar, då diskmaskiner och tvättmaskiner värmer kallvatten.

Mätning av tappvarmvatten kommer att börja vid årsskiftet och första notisen om detta sker på februari avin.

God fortsättning!

/Styrelsen