Information mars

Hej kära medlemmar,


Det har gått några veckor sedan sista utskicket, vi ser fram emot vårens ankomst. Nedan följer senaste informationen.

Årsstämman planeras till 2024-04-23, save the date. Separat kallelse kommer ca. 2 veckor före

Motioner till årsstämman skickas in så snart som möjligt, dock senast 13/4 2024

Styrelsen får många frågor och nedan svarar vi på en del av dessa:

Vad bestämmer priset för varmvattnet nu när vi medlemmar betalar det varmvatten vi använder själva.?

Styrelsen har valt att varje m3 ska kosta 100 kr + moms = 125 kr per m3 utifrån dessa beräkningar:

 • Att höja vattentemperaturen av 1 m3 vatten från 4 grader till 55 grader,
  förbrukar ca 60 kWh.
 • 1 kWh fjärrvärme kostar 1,02 kr inkl. moms
 • Kallvattnet kostar 55,88 kr/m3 inkl. moms

Alltså kostar 1 m3 varmvatten 55,88+1,02*60 = 117,80 kr för föreningen

Samtidigt används ca 50% kallvatten, som kostar föreningen 55,88kr /m3.
Kallvattenkostnaden står föreningen för.

För föreningen tillkommer ca 107 000 kr i lägenhetsavgifter/år för vatten, och effektavgift och effektpris ca 250 000kr/år för fjärrvärmen, som ju inte bara används för vattenuppvärmning.

Därför anser styrelsen att 125kr/m3 för varmvatten är rimligt.

För allas trivsel i relaxen.

Vi får många mejl gällande relaxen där medlemmarna är ledsna över att det är ostädat, sopor är kvarlämnade och att det är svårt att sätta på bastun.

Vi måste alla tänka på att städa efter oss och helst lämna lokalen lite snyggare än när vi kom.

Nya anslag är uppsatta med påminnelser för att förhoppningsvis förenkla för oss att inte glömma något.

OM det är dåligt städat när du kommer så skicka bilder direkt till styrelsen. Mejladressen finns anslaget på dörren i relaxen. Då kan vi enkelt se vem som bokade tiden innan dig och så får den medlemmen betala för städning. Det är viktigt att göra det direkt när du kommer så det inte blir några diskussioner om vem som får ansvaret för debiteringen.

Samlingslokalen

Samma sak gäller i samlingslokalen. Är det ostädat när du kommer till din bokade tid så fota och mejla styrelsen direkt.

Städning i fastigheten.

I samband med att vi bytte förvaltare bytte vi också städfirma till Maries städ. De började sitt uppdrag tredje veckan i januari. Städning utförs varje onsdag.

 • Städning av entréplanet, hissar, relax, samlingslokal och spången sker varje vecka
 • Våningsplanen/hisshallar städas varannan vecka.
 • Om du inte tycker att städningen utförs till belåtenhet, hör gärna av dig med bildbevis till styrelsen så att vi kan återkoppla till städfirman.
 • Övriga gemensamma ytor städas vid behov.

Övrigt:

 • Har du ”gröna fingrar” eller gillar plantering och trädgårdsarbete? Se anslag och anmäl intresse. Föreningen försöker samarbete med grannföreningen för bättre och finare plantering av växter i utemiljön.
 • Svar från medlemmar om balkong, enkätundersökning, resultat och mer information kommer i ett separat utskick.

Årsstämman planeras till 2024-04-23, save the date. Separat kallelse kommer ca. 2 veckor före

Motioner till årsstämman skickas in så snart som möjligt, dock senast 13/4 2024

Glad påsk önskar styrelsen