Informationsbrev jan./feb.

Hej kära medlemmar,

Nedan har vi samlat en del nyheter samt svar till frågor som vi har fått senaste tiden.
Vi försöker lägga upp informationen på hemsidan och mailar ut så alla kan ta del av. Viktigt att ni registrerar aktuell mail både JM@home + BRF Silouette hemsida samt skaffar inlogg på https://silouette.smartbrf.se/om ni inte har det redan.

Felanmälan

Felanmälan som gäller allt tekniskt, ska anmälas till Sveriges Fastighetsförmedling AB

Telefon 020-121 006, alternativt https://svefast.rekyl.nu/portal/

Mail address: info@s-ab.se

Entrédörrarna

Tyvärr har entrédörrarna vid upprepade tillfällen förstörts. Detta sker vid in-/utflyttning, eller vid leveranser av större varor, och ibland även vid lägenhetsvisningar.
Det kostar föreningen mycket pengar, och drabbar alla medlemmar som får dela på kostnaderna för reparation.

Ni som medlemmar har ett ansvar att upplysa de ni anlitat, t.ex. flyttfirma, hur man ställer upp entrédörrarna. Instruktioner finns på väggen mellan dörrarna.

Förstörs dörrarna och måste repareras, kommer i fortsättningen den medlem som anlitat den/de som förstört dörrarna, att faktureras reparationskostnaden.

Värme

Många kontaktar styrelsen för att de tror att det är kallt i lägenheterna, bara för att elementen/radiatorerna är kalla. När vi sedan mäter, visar det sig att det är runt 21 grader i lägenheten.

Värmen kommer med tilluften från den s.k. FTX anläggningen, och är ca 21 grader.

Elementen/radiatorerna blir bara varma om FTX-anläggningen inte orkar värma luften tillräckligt, vid väldigt låga utomhus temperaturer.

Kondens på ytterruta

Kondens som bildas på ytterrutor, oftast på balkongdörrar, beror på att det inte längre är ett undertryck i lägenheten. Det beror på att frånluftsdonen inte är rengjorda, och det är respektive lägenhetsinnehavares ansvar att rengöra dessa regelbundet.

IMD

Föreningen kommer att ta betalt för förbrukat varmvatten, fr.o.m. 01-01-2024.

Kostnaden för förbrukat varmvatten avläses månaden efter, och kommer på avin tillsammans med 1/12 av årsavgiften, ytterligare en månad efter.

Således kommer kostnaden för förbrukat varmvatten i januari, att komma på avin som skickas ut i mars.

Garageplatser

Vår förre förvaltare hade tyvärr väldig oordning på kontrakten för garageplatser, storlek på platser, samt priser. Vi hade lediga platser, men förvaltaren sa att vi inte hade det, osv.

Kontrakten fortsatte gälla, efter att en medlem utträtt ur föreningen, och då skulle enligt lag, moms lagts på hyresavgiften.

Styrelsen har nu gjort en noggrann inventering av samtliga garageplatser.

Vår nye ekonomiska förvaltare, JM, kommer skicka ut nya kontrakt, som kommer upphöra att gälla, då medlem utträtt ur föreningen. Därmed kan ingen glömma att säga upp sin garageplats, och tvingas betala för en garageplats som inte nyttjas.

De flesta kommer få ett kontrakt med samma avgift som förut, och dessa kan signeras elektroniskt omgående.

De som kommer få en höjd avgift, kommer få kontrakten uppsagda av föreningen, och nya kontrakt kommer upprättas, och gälla från 1:a juni 2024, för de som vill ha kvar samma plats.

Det finns lediga platser med lägre avgift, för de som vill byta till det.

OBS! Laddplatser är endast till för bilar som kan laddas.

Hjärtstartare

Föreningen har tillsammans med grannföreningen Panorama, införskaffat en hjärtstartare, som nu sitter i entrén. Se separat information om denna på hemsidan.

Vi förutsätter att ni som har barn, som ibland leker i entrén, upplyser dessa om att detta inte är någon leksak.

Problem med stopp i t.ex. köksavlopp

Styrelsen får många mejl där ni medlemmar har problem med stopp i era köksavlopp. Det har hittills berott på att fett från t.ex. stekpannor spolas ner i vasken och bildar en propp.

Det är inte stopp i stammarna, för då skulle inte toaletten, duschen och handfatet inte fungera, för de sitter på samma stam.
Dessutom skulle lägenheterna ovanför, ha stopp i samtliga avlopp om det vore stopp i stammen.

Det går alldeles utmärkt att fixa med en vanlig vaskrensare, om man tejpar för breddavloppet och ser till att det är en vattenpelare med varmt vatten ner till stoppet, innan man börjar pumpa.
Det syns genom att diskhon ska vara fylld till minst 5 cm höjd, innan man börjar pumpa.
Häll gärna lite koncentrerat diskmedel i avloppet först, innan du fyller diskhon med varmt vatten.

Alla behöver tänka på att torka ur fett ur pannor och kärl med papper, innan man diskar med mycket diskmedel.

Behöver du hjälp med att rensa dina avlopp, kan du kontakta vår tekniska förvaltare för hjälp, men du får då stå för kostnaden.

Det finns en ny lag som gäller från 1:a januari 2024 om avfallshantering inklusive matfett mm.
” Den nya lagen innebär också att fett från matlagningen ska återvinnas och inte hällas i avloppet. Lika bra är det, eftersom fett kan fastna i avloppsrör och vattenlås och orsaka allvarliga proppar. ”

För mer information se länkarna nedan.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/forbattrad-insamling-av-matavfall-kan-ge-mer-biogas/

https://www.land.se/hus-hem/nu-ar-det-stopp-for-fett-i-avloppet/

https://sverigesradio.se/artikel/sa-gor-du-dig-av-med-matfettet-utan-att-bryta-mot-lagen

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, BRF Silouette